Biz Kimiz?

Misyonumuz

Çalışma alanı insan yönetimi ile ilgili olan İnsan Kaynakları Profesyonelleri, girişimciler, üniversite öğrencileri ve akademisyenler arasında işbirliğini arttırarak mesleki gelişim ve paylaşımlarına katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Ortak değerler çerçevesinde paydaşlarına katma değer sağlayan , insan kaynakları alandaki yeniliklere öncü bir dernek olmak.

Değerlerimiz

Eşitlik
Şeffaflık
Mesleki Dayanışma
Sürekli Gelişim
Topluma Hizmet

Hedef Kitlemiz

Çalışma alanı insan yönetimi ile ilgili olan İnsan Kaynakları Profesyonelleri, girişimcileri, üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri


AMAÇLARIMIZ


>Ülkemiz de çalışma alanı insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri, üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak, insan yönetiminin geliştirilmesini, Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesini desteklemek,

>İstihdamı artırmak için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini destekleyen çalışmalar yapmak,

>Bir yandan insan yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişimi izlemek, araçları ve yöntemleri ile ilgili üyelerini bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde insan yönetimini geliştirecek çalışmaları desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak politikalar üretmek,

>Hem kendi dernek çalışmalarına hem de üyelerine yol gösterecek etik ilke ve değerleri oluşturmak ve uygulamak,

>Ülkemizde bulunan kurum ve işletmelerde mevcut olan işgücüne ve bu işgücüne aday oluşturan potansiyel işgücüne nitelik kazandırmak,

>Kurum ve işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

>İnsan Kaynakları Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek,

>Ülkemizde çalışma hayatının ve ilişkilerin verimli , olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini desteklemek,

>Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere herkesin işgücü nitelikleri kazanmaları ve mevcut işgücü nitelik düzeylerini yükseltmek amacı ile kurulmuştur.