Kariyer Koçum İK (KaKİK) Projesi

KARİYER KOÇUM İK (KaKİK)  PROJESİ NEDİR?

Hedef kitlesi üniversite öğrencileri olan KaKİK Projesi, kendini daha iyi tanıyan, anlayan, gelecekte yaptığı işten mutlu olan ve bu şekilde daha verimli ve üretken bir iş gücü yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla İK Profesyonelleri proje kapsamında alacakları Kariyer Koçluğu eğitimi ile üniversite öğrencileri ile biraraya gelecek, onların ilgi, bilgi, beceri, yetenek, ihtiyaç ve değerlerine uygun iş ve kurumları seçmelerinde onlara ayna tutacaktır.

Proje ile öğrenciler alacakları koçluk hizmeti yanında kendilerine yönelik düzenlenecek farklı konularda eğitimler ile de bir takım bilgi ve beceri kazanmış olacaklardır.  Eylül-Haziran ayları içerisinde 9 aylık bir süreyi kapsayan KaKİK projesi kapsamında koçlar danışanları ile en az ayda bir olmak üzere 50’şer dakikalık sürelerde koçluk görüşmesi planlayacak ve bu görüşmeleri kayıt altına alacaklardır. KaKİK Projesi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.