İstihdamda Süreç İyileştirme ve Güç Birliği Çalıştayı

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği (YİNKADER) ortaklığında 08 Şubat 2018 tarihinde Yüreğir Kültür Merkezi ev sahipliğinde işgücü piyasası hedeflerine ulaşmak adına İŞKUR hizmetlerini daha etkin, etkili ve verimli hale getirmek için “İstihdamda Süreç İyileştirme ve Güç Birliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda Kurumumuzu, özel sektörü ve odaları temsilen toplamda 45 katılımcı yer almıştır. Çalıştaya istihdam sürecinin en önemli taraflarının katılım sağlaması, konulara geniş bir bakış açısı kazandırmış, sorunların daha detaylı ele alınmasını ve çözüm önerilerinin etraflıca tartışılmasını sağlamıştır. Çalıştayda 2 ana başlık ve 8 kırılım etrafında 2 çalışma grubu bilimsel etik ve kurallar çerçevesinde, temel sorunları belirleme ve çözüm analizi içerikli rapor oluşturmuş ve çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.

Açılış konuşmasını Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet ALTUNBAŞ yapmıştır. ALTUNBAŞ konuşmasında;

Çalıştayın amacı istihdam sürecinde yaşanan temel sorunların nedenlerini ortaya çıkarmak, sorunlara yönelik uygulanan politikaları tartışmak ve süreç içerisindeki sorunları gidermek için hangi yöntemlerin daha uygun olacağını belirlemektir. Bu amaçla İŞKUR’un ve firmaların karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Daha somut olarak, firmaların istihdama giden süreçte İŞKUR’dan beklentileri, İŞKUR’un hizmet ve faaliyetleri, ayrıca İŞKUR’un firmalarımızdan beklentileri ele alınacaktır.

Çalıştay sürecinde gerçekleştirilen oturumlarda danışan profili oluşturma, iş ilanı oluşturma, eşleştirme yaparak işe yerleştirme, kurumsal ve bireysel danışmanlık, beyaz yakalı işgücüne yönelik hizmetler, istihdam fuarı/insan kaynakları vb. faaliyetler, istihdam teşviklerin aktarılması alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, engelli istihdamı konuları çalışma grupları tarafından değerlendirilecektir.

Çalıştayın başta ilimiz olmak üzere ülke genelinde istihdam sürecinin gelişmesine katkı sağlaması ve hayırlara vesile olmasını dileyerek, sözlerini bu çalıştayın yapılmasında kurumumuzla işbirliği yapan Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği, bölgemizin önemli firmalarının değerli insan kaynakları profesyonelleri ve kurum personellerine teşekkür ederek tamamlamıştır.

Çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Azmi YALÇIN yapmıştır. YALÇIN konuşmasında çalıştayın işgücü piyasasına katacağı öneme vurgu yaparak; İŞKUR’un yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerin işveren ve iş arayan memnuniyeti de göz önünde bulundurularak nasıl daha kaliteli ve etkin bir hale getirileceği konusunun ele alınacağını belirtmiştir.

Ayrıca çalıştayın amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgilendirme yapan YALÇIN, daha sonra oturumların ana başlık ve alt başlıklarını katılımcılarla paylaşmış, masa yöneticilerinin belirlenmesini ve kura çekimi ile gruplarının oluşturulmasını sağlamıştır.

İş ve Meslek Danışmanı Ergin KOLUMAN ise yaptığı sunumda danışan profili oluşturma basamakları, iş ilanı oluşturma basamakları, engelli kontenjan açığı ve temini, kurumumuzun sunduğu hizmetler ve hayata geçirdiği faaliyetleri kurum hizmetleri başlığı altında geniş bir yelpaze ile katılımcılara aktarmış ve katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

Bir gün süren çalıştay iki oturumdan oluşmuştur. Birinci oturumda ağırlıklı olarak mevcut durum ve sorun alanları tartışılırken, ikinci oturumda ise bu sorunların nasıl bir yol haritası ile aşılabileceği ve beklentiler ele alınmış, süreç iyileştirme ve güç birliğine yönelik yapılması gerekenler sıralanmıştır.

 İŞ İLANLARININ AÇILMASI VE KARŞILAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 a) Danışan profilinin oluşturulması ile ilgili sorunlar

b) İş ilanı içeriği oluşturulması ile ilgili sorunlar ve çözümüne yönelik iş ilanları için taslak bir form oluşturulması,

c) Beyaz yaka taleplerinin İŞKUR‘a yönlendirilmemesi

d) İŞKUR aracılığıyla sağlanan İşçi – İşveren buluşmasında yaşanılan aksaklıklar,

e) Engelli talepleri ve karşılama süreçleri ile ilgili sorunlar.

KARŞILIKLI BEKLENTİLER

a) Mevcutta sunulan hizmetlerden (işyeri ziyareti, teşvikler vb.) beklentiler,

b) Faaliyet yılı içerisinde yapılacak olan etkinliklerden (İstihdam Fuarı, İnsan Kaynakları Zirvesi vb. ) beklentiler,

c)Karşılıklı sunulması istenilen/beklenen hizmet ve faaliyetler.